ProViva

Persoonallisuuden kehittäminen

Ihminen voi kehittää omaa persoonaansa, tutkimalla ja kyseenalaistamalla ajatuksiaan, asenteitaan ja käyttäytymistään. Tutkiminen johtaa tiedostamiseen ja itsetuntemukseen sekä ajattelun tason kohoamiseen. Itseään tiedostava ihminen kykenee johtamaan itseään laadukkaaseen ajatteluun, olemiseen ja hyviä tuloksia tuottavaan toimintaan. Muutos yksilössä johtaa myös hyviin vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja yhteistyötaitoihin.

Kun katsoo elämää, asioita ja ihmisiä aina samalla vanhalla tavalla ja asenteella, niin elämästä tulee vanhan toistoa, mikään ei silloin muutu. Samanlaiset tunnemyllerykset ja vaikeudet ihmissuhteissa ja koko elämässä toistuvat yhä uudelleen. Voi vain ihmetellä, että miten minulle aina näin käy? Voi yrittää etsiä muutosta itsen ulkopuolelta ja toisista ihmisistä, mutta se osoittautuu hyödyttömäksi. Ahdistus ja pahaolo vain lisääntyvät. Kun rohkenee katsoa asioita ja elämää uusista näkökulmista, ilman vanhoja ajatuksia, asenteita, suhtautumistapoja niin näköala alkaa laajentua. Voi siirtyä yhdenarvon logiikasta moniarvoiseen logiikkaan. Näköalat laajenevat ja elämästä tulee mahdollisuus, eikä kohtalo.

Persoonan kehittäminen on kokemuksellista syväoppimista joka johtaa henkilökohtaiseen kasvuun ja muutokseen. Persoonan kehittyminen on tie elämäntaidollisuuteen ja parempaan selviytymiseen elämässä. Persoonan kehittäminen on kaiken perusta myös työssä. Ammattiosuus ihmisessä on 2-4% ja loput on ihmisosuutta, joka liikuttaa ammattitaitoa. Siksi sitä tulee kehittää. Etenkin ihmissuhdetyössä persoonallisuuden kehittäminen on välttämätöntä.

Persoonallisuuden kehittäminen on kaiken perusta myös työssä. Ammattiosuus ihmisessä on 2-4% ja loput on ihmisosuutta, joka liikuttaa ammattitaitoa. Siksi sitä tulee kehittää. Etenkin ihmissuhdetyössä persoonallisuuden kehittäminen on välttämätöntä.

"Persoona on naamio, johon ihminen suojautuu. Persoonallisuuden kehittäminen on naamionsa riisumista. Persoonallisuus on muodot, joihin ihminen kätkeytyy. Persoonallisuuden kehitys on vapautumista muodon kahleista." Olavi Tähtelä