ProViva

Hypnoosi

Hypnoosi on vuorovaikutustilanne, jossa hypnotisoija antaa asiakkaalle erilaisia mielikuvia eli suggestioita, joiden päämääränä on tuottaa muutoksia hypnotisoitavan havainnoissa, kokemuksissa, ajattelussa, tunteissa ja käyttäytymisessä.

Hypnoositila on muuntunut tajunnantila, joka kokemuksellisesti vastaa valvetilan ja unitilan välistä olotilaa. Tässä olotilassa ihmisen mieli on avoin uusille mielikuville ja uuden oppimiselle. Hypnoosissa luodut suggestiot eli mielikuvat jäävät henkilön alitajuntaan vaikuttamaan ja sieltä ne ohjaavat hänen ajatteluaan ja toimintaansa valvetilassa.

Hypnoosi on terveydenhuoltoalan ammattilaisen käytössä turvallinen hoitomenetelmä. Perimmältään on kyse siitä, että hypnotisoitavan oma alitajunta valjastetaan työhön, jota hypnotisoija ohjaa.


Hypnoosilla apua seuraaviin vaivoihin:
  • Sosiaalinen jännittäminen, paniikkikohtaukset, pelot
  • Unettomuus, masennus ja ahdistus
  • Krooniset kiputilat
  • Riippuvuudet

Alitajuntasi voima on ihmellinen!