ProViva

Pariterapia

On tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää itseäsi ja parisuhdettasi. Haluat saada uusia näkökulmia asioihin, työkaluja toimivan parisuhteen/perheen rakentamiseksi, työkaluja ristiriitojen ja ongelmien ratkaisemiseksi. Haluat kohdata ja kokea tunteitasi ja vapautua hankalista tunnetilostasi.

Ristiriitoja ja näkemyseroja voi olla; raha-asioissa, ajankäytössä, työnjaossa, roolijaossa, seksissä, kasvatusasioissa... Olette voineet ajautua kriisiin, jonka on aiheuttanut; uskottomuus, perheväkivalta, päihteet, vakava sairaus... Harkitsette jo ehkä eroa!?

Tule yksin tai yhdessä parisi kanssa! Keskustelu on ohjauksen keskeisin menetelmä. Jo yksi ohjauskerta voi auttaa sinua ratkaisemaan akuuteimman ongelmasi. Useampi ohjauskerta on tarpeen, kun vaikeudet ovat johtaneet kriisiin.

Kolmella istunnolla uuden elämän alkuun: (90 min/kerta)

  1. Tilanteeseen tutustuminen - molempien näkökulmasta. Ongelman kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen. Toimintasuunnitelman tekeminen seuraavaan kertaan asti. Välineitä parisuhteen rakentamiseksi.
  2. Kahden viikon kuluttua ensitapaamisesta - suunnitelmien toteutumisen arviointi. Tunteiden jakaminen. Jatkosuunnitelmien ja sopimusten tekeminen.
  3. Kahden viikon kuluttua toisesta tapaamisesta - tilannearvio. Ajatusten ja tunteiden jakaminen, uusien toimintamallien vahvistaminen. Jatkosuunnitelmat.

Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa terapiaistuntoja tarpeen mukaan.

"Aina kun me onnistumme... rakennamme rakkautta Yhdessä kun aikaan saamme... rakennamme rakkautta Toisiamme halatessa...rakennamme rakkautta Toinen toista tukiessa... rakennamme rakkautta Yhteistyömme kiistaton... rakkauden lähde on" Olavi Tähtelä